SharePoint 2013 , Excel Web Services , Trusted Location problemi

Merhaba,

SharePoint 2013 site’ınızda excel web servisinden faydalanarak excel dökümanlarınızdaki chart’ları ( table ya da pivot table da olabilir ) web part olarak ekledikten sonra görüntülerken aşağıdaki hatayı alabilirsiniz. SharePoint 2013 site’nız http:// üzerinden yayınlanıyorsa karşılaşacağınız bir durum değildir. Ama site’ınızı https:// üzerinden yayınlıyorsanız bu hata ile karşılaşabilirsiniz.

Continue reading “SharePoint 2013 , Excel Web Services , Trusted Location problemi”

Exchange Server 2010 – homeMDB , msExchMailboxGuid ve “corrupted mailbox” ‘lara dair

Merhaba,

Mailbox move işlemlerinden sonra ( legacy exchange server’lardan yapılan move işlemi ve/veya exchange server 2010 mailbox server’lar arasında yapılan move işlemi ve/veya mailbox database’ler arasında yapılan move işlemi ) kullanıcılar mailbox’ına erişim problemi yaşayabiliyor.

Problem yaşayan kullanıcılara EMC’den baktığınızda, mailbox’ın recipient type’ı Legacy olarak görüyor olabilir.(mailbox, exchange server 2010’da durduğu halde!)EMC’den mailbox detaylarına bakamazsınız bu durumda!

2

İlgili mailbox’ın detaylarına EMS’den bakmak istediğinizde EMS’deki output aşağıdaki gibi olacaktır.

1

Continue reading “Exchange Server 2010 – homeMDB , msExchMailboxGuid ve “corrupted mailbox” ‘lara dair”

Outlook Web Apps Server 2013 HTTP Error 500.21 – Internal Server Error

Merhaba,

Windows Server 2008 R2 /w sp1 ( most recent up to date) platformu üzerine Outlook Web Apps Server 2013 ‘ü kurduktan sonra test amaçlı olarak https://webappsserver_fqdn/hosting/discovery url’ini browse ettiğinizde aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.

02_aspnet_sonrasi

Continue reading “Outlook Web Apps Server 2013 HTTP Error 500.21 – Internal Server Error”

Exchange Server 2010 – Custom Role Based Access Control

Merhaba,

Bu yazımda Exchange Server 2010 ( ve daha üstü ) yönetiminde, role based access control yapısındaki management role’lerin ve management role entry’lerin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilmesinden bahsetmek istiyorum.

Exchange Server yönetiminde Exchange Admin’leride delegasyon, Role Based Access Control ile sağlanır. Role based access control için kullanılan ön tanımlı role group’larına Exchange Server Control Panel’den yada Exchange Server Management Shell’de erişilebilir.

clip_image002

Shell’den erişim için üstte görülen cmdlet kullanılabilir.

Continue reading “Exchange Server 2010 – Custom Role Based Access Control”

Office Web Apps Server 2013 , Windows Server 2008 R2 , KB2592525 problemi

Merhaba,

Office Web Apps Server 2013`ü Windows Server 2008 R2 sunucuya kurdunuz. New-OfficeWebAppsFarm cmdlet’i ile farm oluşturmak istediğinizde KB2592525  yamasının yüklenmesi gerektiğini belirten bir uyarı ile karşılaşabilirsiniz. Hotfix’in rutin Download&Install işleminde de sorun yaşadıysanız aşağıdaki bir kaç adımı uygulayabilirsiniz.

Hotfix’i bir klasöre kopyalayın.

expand Windows6.1-KB2592525-x64.msu c:\files  komutu ile msu içeriğini açınız.

pkgmgr /ip /m:Windows6.1-KB2592525-x64.cab  komutu ile cab’i yükleyiniz.

Not: Üstteki komutların kullanımında hotfix msu dosyasının c:\files klasörü altında olduğunu varsaydım.

Ardından New-OfficeWebAppsFarm komutu ile farm’ınızı oluşturabilirsiniz.

herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.