Azure IoT – Raspberry PI’ i IoT Hub’a bağlayalım

Azure IoT​​ ​​ Raspberry PI’i IoT Hub’a bağlayalım

Merhaba,

Nesne simülasyonu ile bazı uygulamaları incelemiştik. Bir adet PI edindim​​ ​​ Onun IoT hub’a bağlanması adımlarını inceleyelim.​​ 

Şunları yapacağız.

IoT hub’da raspberry cihazımız için device object oluşturacağız. Device object’in connection string’ini raspberry cihaz’dan veri gönderirken kullanacağız.

An itibarıyla kullandığım ürünün sürüm bilgisi üstteki gibidir.​​ Raspbian işletim sistemli raspberry cihazımız ile çalışacağız. Şu an sensörüm olmadığı için sıcaklık ve nem verilerini simule edeceğiz.

IoT Hub hostname​​ :​​ iottestlab001.azure-devices.net

 

Not: Üstteki string içinde görünen shared access key temsilidir.​​ Kendi yapınıza string’ler ile çalışınız.

İşlemlerimiz için gereken yetkilere sahip policy’yi ,​​ iothubowner policy’sinin connection string’ini kullanıyorum.

İhtiyaca göre diğer policy’leri de kullanabilirsiniz.​​ Custom policy​​ de oluşturabilirsiniz.

Raspberry cihazımız için IoT Hub>Device Explorer panelinden register device işlemini tamamlayalım.

 

İşlemi tamamlayalım.​​ Device object​​ aşağıda görüldüğü gibi oluşmuş olacaktır.

 

 

Cihazı seçerek connection string’ini kopyalayalım.

HostName=iottestlab001.azure-devices.net;DeviceId=birinciCihaz;SharedAccessKey=NzgXVy4bdRmlB1EZGC+ZpNEjJqN7aApkfVVLF02YBEs=

Not: Shared Access Key temsilidir.

Fiziksel raspberry cihazını, IoT hub’a bağlarken kullanacağımız device object’i hazırlamış olduk.

 

Raspberry cihazıma ssh ile bağlanarak​​ hazırlayalım.

 

node.js versiyonu eski olduğu için , güncelleyeceğim.

Ardında yükleme işlemi…

 

İşlem tamamlandıktan sonra GIT’ten bir örnek uygulama temin ediyoruz.

 

Clone’ladığımız folder’a geçerek npm’i yüklüyoruz.

İşlem sonunda azure iot service sdk(önceki yazılarımda simulateddevice için yüklemiştik) , sensor library(şu an sensörüm yok) , wiring pi library yüklenmiş olacak.

İşlem sonrasında aşağıdakine benzer bir görünüm elde edeceksiniz.