Category: Linux

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Openstack ile alıştırmalar 6

Merhaba, Önceki alıştırmayı, deployment ‘ı tamamlanan ubuntu  sanal sunucusuna ssh ile bağlanarak sonlandırmıştık. Şimdi o sanal sunucuya kalıcı disk ekleyelim. Ephemeral disklerde veri depolamayalım 🙂 Hatırlamak gerekirse block based persistent disk tedarikçimiz Cinder servisiydi. Sanal sunucunun mevcut disk durumunu kontrol edelim. Horizon > Volumes > Volumes menüsünden yeni volume oluşturuyoruz. Sonrasında volume ‘ü sunucuya ekliyoruz.…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 5

Merhaba, Önceki alıştırmada bir kaç instance oluşturmuştuk. Şimdi instance’a bağlanmayı inceleyelim. Instance’a bir kaç yöntem ile bağlanabilirsiniz. Horizon > Compute > Instance kısmından console ile Network Namespace ‘indeki router’dan SSH ile(openstack sunucusu üzerinden) Instance’a floating IP associate ederek herhangi bir client’dan SSH ile Bence, hemen her durumda üçüncü yöntem tercih edilecektir. Openstack’in network namespace’ini kullanarak…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 3

Merhaba, Önceki alıştırmayı , bir instance oluşturmak ve çalıştırmak için gereken isterleri belirterek sonlandırmıştık. Şimdi o isterlerden network ile başlayalım. Evet konumuz Neutron 🙂 NorthWind Traders müşterimiz ilk olarak software defined network ‘ünü tanımlayacak. Floating IP kavramını belirtelim. SDN ‘iniz içinde oluşturacağınız instance’ın public IP adresidir. Instance ‘ın dış dünyaya açıldığı nokta burasıdır. SDN içinde…
Read more

Openstack ile alıştırmalar 1

Merhaba, “Openstack nedir?” ile başlayacak olursak kısaca , “dünyada en hızlı büyüyen açık kaynak kodlu bulut projelerinden biridir” şeklinde tanımlayabiliriz. Biraz daha detaya inecek olursak “genel” ve “özel” bulut ortamlarında kullanabileceğiniz(mevcutta geniş çapta kullanımı olan) bulut işletim sistemidir. IaaS – PaaS – SaaS üçlemesinden IaaS içinde yer almasının yanı sıra, Openstack tarafında başlayan güncel projeler…
Read more

AWS micro instances & mysqld deadlock

Hello all, If you’re running mysql daemon on an AWS micro instance type AMI like me, you must already have undergone mysqld deadlocks day by day. I guess,   to move local mysql db to AWS RDS is the best solution in order to avoid this circumstance. Creating a swap space is one of the solutions but…
Read more

Linux – Sudoers

Dear readers, In this post, I am going to cover the sudoers in CentOS7. You all probably know that su means super user or substitute user and sudo means “do as su(per user)” 🙂 If you login to the system as root user, you are allowed to run all of the commands. I will try…
Read more

Linux – Granting permissions

Hello all, In this blog, I am going to review file and folder permissions which are assigned to user , group and other objects.The very fundamental parameters that are needed to be considered when assigning permissions are User,Group,Others,Read,Write,Execute. In shortly, we can use ugo for user,group,others and rwx for read,write and execute. The table shown…
Read more

Linux – User & Group Basics 2

Hey dear readers, In this post, I am going to review user object creation, group object creation, group membership change tasks. The distribution I have setup is CentOS7. Firstly, I will create few user objects. The very basic command to achieve this task is to run “useradd user_logon_name” . As you see, the user is created…
Read more

Linux – User & Group Basics 1

Hey all, I am going to review basic user group management tasks such as user creation, group creation, group membership changes, the files where user,group objects are stored. I have a CentOS7 basic installation. Before jumping into hands-on’s, it should be good to remind you about /etc/passwd and /etc/group files. /etc/passwd file stores user informations created…
Read more