Category: Security

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Active Directory Sertifika Servisleri – 1

Sertifika Servisleri , Public Key teknolojilerini esas alan güvenlik sistemleri tarafından kullanılan, dijital sertifika üretmek ve sertifikaları yönetmek gibi servislerı sunan , kimlik denetimi ve erişim kontrolü sağlayan güvenlik teknolojileridir. Organizasyonlarda ; kişinin , cihazın yada servisin kimliğini  bir private key’e bağlayarak güvenliği arttırır ve sertifika yönetiminde organizasyona düşük maliyetli , etkin ve güvenli bir…
Read more

Network Device Enrollment

Active Directory Sertifika Servisleri – 2 ismiyle sitemde yayınladım….