Exchange Server ActiveSync sorunlarına dair

Merhaba,

“Multi domain” , “Cross Forest” yapılarında Exchange Server organizasyonu yönetiyorsanız veya yönettiyseniz; normal şartlarda karşılaşamayacağınız durumlar ile karşılaşabiliyorsunuz :) Bu tür karma yapılarda gerçekleştirilen AD user account migration ve/ya Mailbox move request işlemleri test ortamlarındaki gibi sorunsuzca tamamlanamayabiliyor veya problemsiz tamamlanmış gibi görünebiliyor.ActiveSync sorunları ile doğrudan ilgili olmayan işlemlerin yan etkileri olabiliyor!

Yazımda,benzer bir deneyimimimden bahsetmek istiyorum.Benzer yapılarda çalışanlar sanıyorum en az bir defa yaşamışlardır.

Continue reading “Exchange Server ActiveSync sorunlarına dair”

Exchange Server Organizasyonu – Disk durum analizi

Merhaba,

Yapınızdaki sunucuların, exchange server’larınızın ve/ya diğer sunucularınızın, disk durumlarını listelemek için çeşitli gözlem araçlarını kullanabilirsiniz. Powershell ile bu tür bilgileri çekmek için de aşağıdaki cmdlet ’ten faydalanabilirsiniz.

Get-ExchangeServer | Sort Name | ForEach{Get-WmiObject -query “Select * from Win32_Volume” -ComputerName $_ | Where{($_.Name -NotLike “\\?*”)} | Select SystemName, Name, @{Name=”Total Size (GB)”;expression={[math]::Round($_.Capacity/1073741824,2)}}, @{Name=”Free Space (GB)”;expression={[math]::Round($_.FreeSpace/1073741824,2)}},@{Name=”Free(%)”;expression={([math]::Round($_.FreeSpace/$_.Capacity *100,2))}}} | Export-CSV c:\diskalanibilgisi.csv

Belli bir sunucu listesinden bu tür verileri almak isterseniz, üstteki cmdlet’in önüne Get-Content C:\Temp\Servers.txt | cmdlet ’ini kullanabilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

Exchange Server – Backup durumu analizi

Merhaba,

Exchange Server organizasyonunda; yedekleme sürecini, en son ne zaman tam olarak yedeklendiğini vb. durumları takip etmek isteserseniz farklı yollar kullanmak mümkün. Bu bilgileri hızlıca görmek ve/ya bir *.csv’ye export etmek isterseniz aşağıdaki cmdlet’i kullanabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase -Status |Where {$_.Recovery -ne $true} | Sort-Object Name | Where{($_.LastFullBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString()) -and ($_.LastIncrementalBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString())} | Select Name, LastFullBackup, LastIncrementalBackup | Export-Csv X:\yedek_durumu.csv

Açıklama:

Bu cmdlet ile çağırılan mailbox database’ler, recovery mailbox database’ler olmayacaktır!

AddDays kısmında “-“1” yerine, farklı bir seçim ile listenizi kişiselleştirerek yedekleme durumunuzun güncelliğini gözleyebilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

SCOM 2012 R2 ile Exchange Server 2010 gözlemi: Synthetic Transaction testleri için mailbox oluşturulması

Merhaba;

Exchange 2010 Management Pack, synthetic transaction ‘lar çalıştırarak exchange organizasyonundaki gözlenen(monitor edilen) objelerin performansını ölçmenize yardımcı olur. Kullandığı cmdlet’ler test-webserviceconnectivity , test-owaconnectivity, test-activesyncconectivity cmdlet’leridir. Bu cmdlet’ler ile test işlemlerini yapar( exchange 2010 cas’tan mailbox’a)

Management Pack, bu işlemler için bir mailbox’a ihtiyaç duyar. Mailbox yoksa bu tür testler yapılamaz ve basitçe SCOM management console’unda uyarı mesajları görürsünüz ( healt explorer’da). Mailbox’ı aşağıdaki ps1 ile oluşturabilirsiniz.

clip_image002

Test mailbox oluşturulduktan sonra Exchange 2010 Management & Monitoring pack test-* cmdlet’lerini kullanarak ölçümler yapmaya başlayacaktır. Doğal olarak gözlemek istemediğiniz objeler ile ilgili alert’ler alabilirsiniz. Gözlemek istemediğiniz objelerin monitor edilmesini durdurabilirsiniz.

Not: Test mailbox’ını test yapmak istediğiniz tüm mailbox server’larda açın. Farklı bir ifade ile, üstteki işlemi her mailbox server’a yapın!

Herkese sağlıklı ve neşeli günler dilerim.