Exchange Server 2013, Recipient Filter kullanımı

Merhaba,

Önceki yazılarımda, exchange server 2013 sürümünde recipient management kavramından bahsetmiştim.Bu yazımda, recipient management için hazırlayacağınız script’lerde ve günlük rutin yönetimsel faaliyetlerinizde kullanacağınız filter ‘lardan bahsedeceğim. Bu filter’ları global address list modifikasyonlarında, distribution ve/veya dynamic distribution group modifikasyonlarında, address list modifikasyonlarında, e-mail address policy modifikasyonlarında kullanabilirsiniz.

Örnek cmdlet’ler ile devam edeceğim.

Continue reading “Exchange Server 2013, Recipient Filter kullanımı”

Exchange Server 2013, Shell ile Bulk Recipient Management

 

Merhaba,

Önceki yazılarımda Exchange Recipient’larından ve yönetimlerinden bahsetmiştim. Blog’umdan inceleyebilirsiniz. Recipient yönetiminde, yönetimsel eforu azaltma adına ya da işte verimliliği arttırma adına csv(comma separated value) dosyası ile bulk recipient management önemlidir. Bulk recipient management’ta csv uzantılı dosya, veritabanı tablosu gibi kullanılır. Delimiter olarak “,” kullanılır. Her veri, satırlara yazılır. Satırlardaki alanlar birbirinden delimiter ( “,” ) ile ayrılır. CSV dosyasının hazırlanması için notepad text editorü kullanılabileceği gibi daha zengin arayüz sunan excel kullanılabilir.

Excel ile devam edeceğim

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile Bulk Recipient Management”

Exchange Server 2013 Resource Mailbox Yönetimi

Merhaba

Exchange “recipient” ‘larından bir önceki yazımda bahsetmiştim. Bu yazımda “recipient” objelerinden bir başkası olan Resource Mailbox’lardan ve yönetimlerinden bahsetmek istiyorum. Resource Mailbox’ları, konferans odalarının ve/veya ortak kullanılan şirket ekipmanlarının(laptop,projector vb.) rezervasyonları için kullanılır.

Resource Mailbox’larının oluşturulması işlemini ve yönetimini Exchange Admin Center web arayüzünden yapabileceğiniz gibi management shell ile de yapabilirsiniz.

Continue reading “Exchange Server 2013 Resource Mailbox Yönetimi”

Check Point R77 – Star Community ile IPSec VPN

Merhaba,

Check Point R77 versiyonu üzerinde, Star Community kullanılarak IPSec VPN yapılandırmasından bahsetmek istiyorum. Önceki yazılarımdan birinde Meshed Community’den bahsetmiştim. Bloğumdaki Check Point kategori altından erişilebilir.

Test için Hyper-v, Vmware Workstation, Vmware Fusion , VirtualBox kullanılabilir. Check Point’in desteklediği sanallaştırma ürünleri hatırladığım kadarı ile VMware ürünleridir. Test ortamımdaki lab’ımdaki tüm sunucular sanal olup, Hyper-v üzerinde ( windows 8.1 işletim sistemi üzerinde ) çalışmaktadır. Check Point için Generation 1 sanallar ve Legacy Network Adapter kullandım! Windows sunucular için ( router ve test sunucuları için ), yeni nesil Hyper-v’nin nimetlerinden faydalanmak adına Generation 2 tipinde sanallar kullandım.

Lab’ımda kullandığım topolojimden bahsedeyim

Continue reading “Check Point R77 – Star Community ile IPSec VPN”

Exchange Server 2013 , Shell ile Mailbox Yönetimi

Merhaba,

Exchange “recipient” objelerinin yönetimi,Exchange Server yöneticilerinin günlük rutinleri arasındadır. “Recipient” objesi dendiğinde ilk akla gelen obje genellikle mailbox objesidir. Elbette ki mailbox’lar en çok vakit harcanan objelerdir . Diğer “recipient” objeleri ise; distribution group’lar , mail-enabled objeler , public folder’lar , contact’lar , room mailbox’lar vb. şeklide sıralanabilir. Genel olarak Active Directory’deki her mail-enabled obje bir “recipient” ‘tır denebilir.

Yeni nesil Exchange server organizasyonunda “recipient” yönetimini Exchange Admin Center’dan yapabilirsiniz. Fakat binlerce recipient objesinin bulunduğu devasa exchange organizasyonlarında bu tür işlemleri, ismi “bulk” şeklinde de geçen, toplu hallerde yapmak gerekir. Bu durumda ise Exchange Management Shell, gereken ortamı sağlar.

Yazımda; “mailbox” yönetiminde kopleks scriptler oluşturarak günlük rutin işleri yönetmek için gereken shell komutları temellerinden bahsetmek istiyorum

Continue reading “Exchange Server 2013 , Shell ile Mailbox Yönetimi”