Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 5

Merhaba,

Yazı dizimin son bölümünde, fonksiyonel halde olan Enterprise Vault,Veritas Cluster Server ve Storage Foundation yazılımlarının gözlenmesini incelemek istiyorum.

Gözlem aracı olarak;

– System Center 2012 R2 Operations Manager

– Email Notification Option

– Enterprise Vault Operations Manager

– Veritas Operations Manager

yazılımlarını kullanabilirsiniz.

Continue reading “Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 5”

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 4

Merhaba,

Bu bölümde Enterprise Cluster yapılandırması için cluster resource’larını belirleyip, Enterprise Vault Cluster konfigürasyonunu yapacağım. Enterprise Vault ‘un kurulum gereksinimlerini ve kurulum aşamalarını incelemeyeceğim. Siz incelemek isterseniz www.e-vault.info veya www.aydogmusoglu.com isimli blog’larımdan inceleyebilirsiniz.

Her iki node’a da Enterprise Vault yazılımı kurdum.

Veritas Cluster Server yazılımının sunduğu sihirbazla, Enterprise Vault Cluster için gereken resource ’ları hazırlayalım.

clip_image002[9]

Continue reading “Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 4”

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 3

Merhaba,

Bu bölümde Veritas Cluster Server yazılımı ile devam edeceğiz. Bir önceki bölümde SF yazılımını kurup storage alt yapısını konfigüre etmiştik. SF kurulumu sırasında, VCS ‘de beraberinde kuruldu! Sırada VCS’in konfigürasyonu geliyor.

VCS, çeşitli uygulamalar ile cluster kurmak için size seçenekler sunuyor.

clip_image001

Continue reading “Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 3”

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 1

Merhaba,

Symantec Enterprise Vault kurulumunda, yüksek erişilebilirlik(High Availability,HA) sağlamak için Microsoft Windows Server Failover Cluster servisini veya Veritas Cluster Server(VCS) yazılımını kullanabilirsiniz.

Veritas Cluster Server yazılımı ile Storage Foundation (SF) yazılımını birlikte kullanmak, storage management konusunda avatajlar sağlayacaktır.

VCS ve SF yazılımları hakkında kısaca bilgi vereceğim.

Continue reading “Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 1”

Enterprise Vault 10 MS Office Outlook Add-in log ’ları

Merhaba,

Enterprise Vault’un Outlook eklentisi ile ilgili hata denetimi yapmak isterseniz TEMP klasörü altına oluşturulan log dosyalarını kullanabilirsiniz.

İşletim sisteminde temp klasörünün nerede tutulduğu görmek için aşağıdaki ayara bakabilirsiniz.

image

Temp klasöründe ilgili log dosyalarını bulabilirsiniz.

image

Log dosyalarının içeriği, hata denetiminde size yardımcı olacaktır. Örneğin problemli bir eklentinin ürettiği log aşağıdaki gibi.

image

Bu problemin çözmünü blog’umda yazmıştım. http://www.aydogmusoglu.com/ms-office-outlook-enterprise-vault-outlook-add-in-ve-compatibility-error.html

Herkese iyi hafta sonları dilerim.

ITIL- Süreçler ve Fonksiyonlar ( Process & Function)

Merhaba,

Belirli bir amacı gerçekleştirmek için dizayn edilen aktivitelere “Süreç” denir.(Cluster of Activities)

Süreç;

– Ölçülebilirdir.

– Spesifik sonuçlar verir

– Birincil sonuçlar müşteriye veya paydaşlara dağıtılır

– Spesifik olaylara yanıt verir

Bir veya daha fazla işlemi veya süreci yönetmek için kullanılan insana,bir grup insan,araçlara yada diğer kaynaklara “Fonksiyon” denir.

Fonksiyona , Servis Masası,SAP ortamını yöneten ve yürüten ekip,yazılım Geliştirme departmanı,insan kaynakları departmanı örnek olarak verilebilir. Servis Yönetimi, fonksiyonlar arasındaki etkileşimin efektif olduğundan emin olmalıdır.

Birden fazla fonksiyon bir sürecin parçası olabilir.

Örnek: SAP yapısını yürüten takım ile Servis Masası, Incident Management sürecinde birlikte bir takım aktiviteler yapmak ve beraber çalışmak durumunda kalabilir.

Fonksiyon ve Süreç karıştırılmaya oldukça müsaittir.

Örnek: IT altyapısının bulunduğu fiziksel ortamı yöneten Facilities Management ekibinin(Fonksiyon) tesislerle ilgili yaptığı aktiviteler Facilities Management sürecini oluşturur!

clip_image001

Kaynak: it-processmaps.com

Herkese iyi hafta sonları

ITIL – Paydaşlar(Stakeholders)

Merhaba,

Paydaşlar organizasyonla,süreçle veya servisle ilgili olan unsurlardır.Organizasyons,servis tedarikçileri,IT ekibi,çalışanlar,partnerler,hissedarlar,sahipler ve satıcılar paydaşlara örnek olarak verilebilir.

IT servis yönetiminde paylaşları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

– Müşteri(Customer)

– Kullanıcı(User)

– Satıcı(Suppliers)

Müşteri servisi satın alandır.Kullanıcı servisi günlük olarak kullanır ama müşteriden farklıdır.Her müşteri IT servisi doğrudan kullanmayabilir.Satıcılar, IT servisinin sağlanması için gerekli malı yada hizmeti sağlar. Internet ve Network servis sağlayıcıları(Superonline,TeliaSonera gibi),vendorlar(Microsoft,HP gibi) ,service hosting sağlayıcıları(GoDaddy,Türk Ticaret,İsim Tescil gibi) satıcıya örnek olarak verilebilir.

Herkese iyi hafta sonları

ITIL – “Service” veya “Hizmet” nedir?

Merhaba

Hizmet, belli bir riskin ve maliyetin sahibi olmadan müşterinin ulaşmak istediği sonuçları müşteriye sağlar.

Yürütülen bir faaliyetin sonuçları, bir sürecin takip edilmesi,yada bir IT hizmeti müşteriye göre “sonuç” ‘tur.

IT Hizmeti nedir ?

IT hizmeti tedarikçisi tarafından sağlanan hizmete denir.

IT hizmeti;

– Bilişim Teknolojileri

– İnsanlar

– Süreçler

üstteki unsurların kombinasyonudur.

Hizmet, “Dahili Hizmet” ve “Harici Hizmet” şekilnde ikiye ayrılır.

Dahili Hizmet: Aynı Organizasyon içindeki departmanlara,iç müşteriye veya firmanın kendi iş birimlerine sağlanan hizmettir. IT Hizmet sağlayıcısının kendi iş birimlerine hizmet sağlaması gibi.

Harici Hizmet: Dış müşteriye sağlanan hizmettir.

Dahili hizmet ile harici hizmet birbirine bağlıdır.

Herkese iyi hafta sonları

ITIL – Information Technology Infrastructure Library(Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)

Merhaba

ITIL, 2011 yılında yeniden gözden geçirilmiş olup IT Service yönetiminde en iyi uygulamaları içeren bir kütüphanedir,dokümanlar bütünüdür yada yöntemler bütünüdür şekilinde tanımlanabilir.Bu ifadeden anlaşılacağı üzere ITIL,

Continue reading “ITIL – Information Technology Infrastructure Library(Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)”