Month: January 2014

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 5

Merhaba, Yazı dizimin son bölümünde, fonksiyonel halde olan Enterprise Vault,Veritas Cluster Server ve Storage Foundation yazılımlarının gözlenmesini incelemek istiyorum. Gözlem aracı olarak; – System Center 2012 R2 Operations Manager – Email Notification Option – Enterprise Vault Operations Manager – Veritas Operations Manager yazılımlarını kullanabilirsiniz.

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 4

Merhaba, Bu bölümde Enterprise Cluster yapılandırması için cluster resource’larını belirleyip, Enterprise Vault Cluster konfigürasyonunu yapacağım. Enterprise Vault ‘un kurulum gereksinimlerini ve kurulum aşamalarını incelemeyeceğim. Siz incelemek isterseniz www.e-vault.info veya www.aydogmusoglu.com isimli blog’larımdan inceleyebilirsiniz. Her iki node’a da Enterprise Vault yazılımı kurdum. Veritas Cluster Server yazılımının sunduğu sihirbazla, Enterprise Vault Cluster için gereken resource ’ları hazırlayalım.

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 3

Merhaba, Bu bölümde Veritas Cluster Server yazılımı ile devam edeceğiz. Bir önceki bölümde SF yazılımını kurup storage alt yapısını konfigüre etmiştik. SF kurulumu sırasında, VCS ‘de beraberinde kuruldu! Sırada VCS’in konfigürasyonu geliyor. VCS, çeşitli uygulamalar ile cluster kurmak için size seçenekler sunuyor.

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 2

Merhaba, Bu bölümde SF kurulumundan ve yapılandırmasından basedeceğim. Test ortamı ve sunucular hakkında bilgi almak için Bölüm 1’i inceleyebilirsiniz. Veritas Product Installer sihirbazı ile kurulumu başlatabiliriz.

Veritas Cluster Server ve Storage Foundation ile Enterprise Vault Cluster Yapılandırması – 1

Merhaba, Symantec Enterprise Vault kurulumunda, yüksek erişilebilirlik(High Availability,HA) sağlamak için Microsoft Windows Server Failover Cluster servisini veya Veritas Cluster Server(VCS) yazılımını kullanabilirsiniz. Veritas Cluster Server yazılımı ile Storage Foundation (SF) yazılımını birlikte kullanmak, storage management konusunda avatajlar sağlayacaktır. VCS ve SF yazılımları hakkında kısaca bilgi vereceğim.

Enterprise Vault 10 MS Office Outlook Add-in log ’ları

Merhaba, Enterprise Vault’un Outlook eklentisi ile ilgili hata denetimi yapmak isterseniz TEMP klasörü altına oluşturulan log dosyalarını kullanabilirsiniz. İşletim sisteminde temp klasörünün nerede tutulduğu görmek için aşağıdaki ayara bakabilirsiniz. Temp klasöründe ilgili log dosyalarını bulabilirsiniz. Log dosyalarının içeriği, hata denetiminde size yardımcı olacaktır. Örneğin problemli bir eklentinin ürettiği log aşağıdaki gibi. Bu problemin çözmünü blog’umda…
Read more

ITIL- Süreçler ve Fonksiyonlar ( Process & Function)

Merhaba, Belirli bir amacı gerçekleştirmek için dizayn edilen aktivitelere “Süreç” denir.(Cluster of Activities) Süreç; – Ölçülebilirdir. – Spesifik sonuçlar verir – Birincil sonuçlar müşteriye veya paydaşlara dağıtılır – Spesifik olaylara yanıt verir Bir veya daha fazla işlemi veya süreci yönetmek için kullanılan insana,bir grup insan,araçlara yada diğer kaynaklara “Fonksiyon” denir. Fonksiyona , Servis Masası,SAP ortamını…
Read more

ITIL – Paydaşlar(Stakeholders)

Merhaba, Paydaşlar organizasyonla,süreçle veya servisle ilgili olan unsurlardır.Organizasyons,servis tedarikçileri,IT ekibi,çalışanlar,partnerler,hissedarlar,sahipler ve satıcılar paydaşlara örnek olarak verilebilir. IT servis yönetiminde paylaşları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. – Müşteri(Customer) – Kullanıcı(User) – Satıcı(Suppliers) Müşteri servisi satın alandır.Kullanıcı servisi günlük olarak kullanır ama müşteriden farklıdır.Her müşteri IT servisi doğrudan kullanmayabilir.Satıcılar, IT servisinin sağlanması için gerekli malı yada hizmeti sağlar. Internet…
Read more

ITIL – “Service” veya “Hizmet” nedir?

Merhaba Hizmet, belli bir riskin ve maliyetin sahibi olmadan müşterinin ulaşmak istediği sonuçları müşteriye sağlar. Yürütülen bir faaliyetin sonuçları, bir sürecin takip edilmesi,yada bir IT hizmeti müşteriye göre “sonuç” ‘tur. IT Hizmeti nedir ? IT hizmeti tedarikçisi tarafından sağlanan hizmete denir. IT hizmeti; – Bilişim Teknolojileri – İnsanlar – Süreçler üstteki unsurların kombinasyonudur. Hizmet, “Dahili…
Read more

ITIL – Information Technology Infrastructure Library(Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)

Merhaba ITIL, 2011 yılında yeniden gözden geçirilmiş olup IT Service yönetiminde en iyi uygulamaları içeren bir kütüphanedir,dokümanlar bütünüdür yada yöntemler bütünüdür şekilinde tanımlanabilir.Bu ifadeden anlaşılacağı üzere ITIL,