Month: May 2014

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Exchange 2010 Service Pack 3 – Update Rollup 6

Merhaba, Exchange Server 2010 SP3 için update rollup 6 yayınlandı. Güncellemeyi edinmek için http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43101 adresini kullanabilirsiniz. Güncelleme ile çözümlenen hatalar hakkında bilgi almak için http://support.microsoft.com/kb/2936871 adresini kullanabilirsiniz. Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

Exchange Server Organizasyonu – Disk durum analizi

Merhaba, Yapınızdaki sunucuların, exchange server’larınızın ve/ya diğer sunucularınızın, disk durumlarını listelemek için çeşitli gözlem araçlarını kullanabilirsiniz. Powershell ile bu tür bilgileri çekmek için de aşağıdaki cmdlet ’ten faydalanabilirsiniz. Get-ExchangeServer | Sort Name | ForEach{Get-WmiObject -query “Select * from Win32_Volume” -ComputerName $_ | Where{($_.Name -NotLike “\\?*”)} | Select SystemName, Name, @{Name=”Total Size (GB)”;expression={[math]::Round($_.Capacity/1073741824,2)}}, @{Name=”Free Space (GB)”;expression={[math]::Round($_.FreeSpace/1073741824,2)}},@{Name=”Free(%)”;expression={([math]::Round($_.FreeSpace/$_.Capacity…
Read more

Exchange Server – Backup durumu analizi

Merhaba, Exchange Server organizasyonunda; yedekleme sürecini, en son ne zaman tam olarak yedeklendiğini vb. durumları takip etmek isteserseniz farklı yollar kullanmak mümkün. Bu bilgileri hızlıca görmek ve/ya bir *.csv’ye export etmek isterseniz aşağıdaki cmdlet’i kullanabilirsiniz. Get-MailboxDatabase -Status |Where {$_.Recovery -ne $true} | Sort-Object Name | Where{($_.LastFullBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString()) -and ($_.LastIncrementalBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString())} | Select Name,…
Read more

Exchange Server & Enterprise Vault – Saveset File ve Data Recovery

Merhaba; Enterprise Vault,kullanıcının arşivine erişimi esnasında,arşivlenmiş veriyi(yazıda bahsedilen veri email verisidir) ve o veriye ait SIS(Single Instance Storage) parçasını açabilmek için üç temel dosyaya ihtiyaç duyar. Bu dosyalar; – *.dvs : Bu dosya ; her bir kullanıcı için, arşivlenen veriye ait un-shareable(paylaşılmayan) kısmı içerir. – *.dvssp : Bu dosya/dosyalar; tekil SIS parçasını içerir. – *.dvscc…
Read more

Symantec Enterprise Vault 11 Yayınlandı!

Merhaba, Kurumsal arşivleme çözümlerinden Symantec firmasının Enterprise Vault ürününün yeni sürümü, Enterprise Vault 11 yayınlandı. Yeni sürüm ve yeni özellikler hakkında aşağıdaki adresleriden bilgi alabilirsiniz. Dokümantasyon : http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC6634  IMAP kullanımı: http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC6624 Uyumluluk listesi: http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH38537 Performans rehberi: http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH125795 Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.