Month: August 2017

Nothing in life is as important as you think it is, while you are thinking about it.

Liste işlemleri append()-remove()-pop()

Merhaba, Aşağıdaki code bloğu ne yapıyor? list1 ‘de olan string tuşlandıysa onu list1 ‘de remove ediyor. list1 ‘de olmayan string tuşlandıysa onu list1 ‘e append ediyor. Herhangi bir string tuşlamadan enter’a tıklandıysa, list1’in sonuncu index’e sahip elementini kesiyor( pop() ) Listeyi kese kese bitirmek için while loop eklenebilir. ###Variables### list1 = [‘hen’, ‘cat’, ‘goat’, ‘cat’,…
Read more

Kelimelere ayıralım ve sonuncu space ‘i düşünelim :)

  Merhaba , Aşağıdaki code ile verilen string içinde, belli bir harften büyük bir harf ile başlayan kelimeleri bulabilirsiniz. Sonuncu space ‘ten sonraki kelime için .rfind( ) metodu kullanılabilir. Onu kullanmadan bulmaya çalıştım. input_phrase = “Wheresoever you go, go with all your heart” word = “” start = 0 space_index = input_phrase.find(” “) for i…
Read more

Text içinde string aramak .find( )

Merhaba, Text içinde geçen bir string‘in index numarası bulmak. work_tip = “A snippet is a small chunk of PHP code that you can use to extend the ” \ “functionality of a WordPress-powered website; essentially a mini-plugin with ” \ “less load on your site. Most snippet-hosting sites tell you to add snippet code “…
Read more