Exchange Server ActiveSync sorunlarına dair

Merhaba,

“Multi domain” , “Cross Forest” yapılarında Exchange Server organizasyonu yönetiyorsanız veya yönettiyseniz; normal şartlarda karşılaşamayacağınız durumlar ile karşılaşabiliyorsunuz 🙂 Bu tür karma yapılarda gerçekleştirilen AD user account migration ve/ya Mailbox move request işlemleri test ortamlarındaki gibi sorunsuzca tamamlanamayabiliyor veya problemsiz tamamlanmış gibi görünebiliyor.ActiveSync sorunları ile doğrudan ilgili olmayan işlemlerin yan etkileri olabiliyor!

Yazımda,benzer bir deneyimimimden bahsetmek istiyorum.Benzer yapılarda çalışanlar sanıyorum en az bir defa yaşamışlardır.

Continue reading “Exchange Server ActiveSync sorunlarına dair”

Exchange Server Organizasyonu – Disk durum analizi

Merhaba,

Yapınızdaki sunucuların, exchange server’larınızın ve/ya diğer sunucularınızın, disk durumlarını listelemek için çeşitli gözlem araçlarını kullanabilirsiniz. Powershell ile bu tür bilgileri çekmek için de aşağıdaki cmdlet ’ten faydalanabilirsiniz.

Get-ExchangeServer | Sort Name | ForEach{Get-WmiObject -query “Select * from Win32_Volume” -ComputerName $_ | Where{($_.Name -NotLike “\\?*”)} | Select SystemName, Name, @{Name=”Total Size (GB)”;expression={[math]::Round($_.Capacity/1073741824,2)}}, @{Name=”Free Space (GB)”;expression={[math]::Round($_.FreeSpace/1073741824,2)}},@{Name=”Free(%)”;expression={([math]::Round($_.FreeSpace/$_.Capacity *100,2))}}} | Export-CSV c:\diskalanibilgisi.csv

Belli bir sunucu listesinden bu tür verileri almak isterseniz, üstteki cmdlet’in önüne Get-Content C:\Temp\Servers.txt | cmdlet ’ini kullanabilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

Exchange Server – Backup durumu analizi

Merhaba,

Exchange Server organizasyonunda; yedekleme sürecini, en son ne zaman tam olarak yedeklendiğini vb. durumları takip etmek isteserseniz farklı yollar kullanmak mümkün. Bu bilgileri hızlıca görmek ve/ya bir *.csv’ye export etmek isterseniz aşağıdaki cmdlet’i kullanabilirsiniz.

Get-MailboxDatabase -Status |Where {$_.Recovery -ne $true} | Sort-Object Name | Where{($_.LastFullBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString()) -and ($_.LastIncrementalBackup -lt (Get-Date).AddDays(-1).Date.ToString())} | Select Name, LastFullBackup, LastIncrementalBackup | Export-Csv X:\yedek_durumu.csv

Açıklama:

Bu cmdlet ile çağırılan mailbox database’ler, recovery mailbox database’ler olmayacaktır!

AddDays kısmında “-“1” yerine, farklı bir seçim ile listenizi kişiselleştirerek yedekleme durumunuzun güncelliğini gözleyebilirsiniz.

Herkese sorunsuz ve neşeli günler dilerim.

SCOM 2012 R2 ile Exchange Server 2010 gözlemi: Synthetic Transaction testleri için mailbox oluşturulması

Merhaba;

Exchange 2010 Management Pack, synthetic transaction ‘lar çalıştırarak exchange organizasyonundaki gözlenen(monitor edilen) objelerin performansını ölçmenize yardımcı olur. Kullandığı cmdlet’ler test-webserviceconnectivity , test-owaconnectivity, test-activesyncconectivity cmdlet’leridir. Bu cmdlet’ler ile test işlemlerini yapar( exchange 2010 cas’tan mailbox’a)

Management Pack, bu işlemler için bir mailbox’a ihtiyaç duyar. Mailbox yoksa bu tür testler yapılamaz ve basitçe SCOM management console’unda uyarı mesajları görürsünüz ( healt explorer’da). Mailbox’ı aşağıdaki ps1 ile oluşturabilirsiniz.

clip_image002

Test mailbox oluşturulduktan sonra Exchange 2010 Management & Monitoring pack test-* cmdlet’lerini kullanarak ölçümler yapmaya başlayacaktır. Doğal olarak gözlemek istemediğiniz objeler ile ilgili alert’ler alabilirsiniz. Gözlemek istemediğiniz objelerin monitor edilmesini durdurabilirsiniz.

Not: Test mailbox’ını test yapmak istediğiniz tüm mailbox server’larda açın. Farklı bir ifade ile, üstteki işlemi her mailbox server’a yapın!

Herkese sağlıklı ve neşeli günler dilerim.

E-Kitap , Exchange Server 2013 Recipient Management

Merhaba,

Bilindiği üzere yeni nesil Exchange Server sürümleri grafiksel arayüz ile birlikte gelişmiş bir shell arabirimi sunmaktadır. Shell yapısı, yönetimsel “rutin” leri ve istenen bilgileri “bulk” halde derlemeye imkan tanır.

Test ortamımda, örneklerle “Recipient ‘ların” yönetiminde powershell kullanımından bahsettim.

Benzer örneklere ve script’lere TechNet’ten ve/veya Internet’teki muhtelif kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

Derlediğim bu “E-kitap”, Exchange Server 2013 sürümünde powershell ile Recipient Management ( Alıcıların Yönetimi ) konusundan bahsetmektedir. Kitapta kullanılan script’ler; TechNet’ten ve/veya Internet’teki muhtelif sitelerden alıntılar içerebilir.

Download için aşağıdaki adresten faydalanabilirsiniz.

http://gallery.technet.microsoft.com/E-Kitap-Exchange-Server-3820f5a4

Herkese, geçenden daha verimli,mutlu,kazançlı ve sorunsuz bir yıl dilerim. İyi yıllar.

Exchange Server 2013, Shell ile Mailbox boyutlarının raporlanması

Merhaba,

Yazımda exchange management shell ile mailbox boyutlarının raporlanmasından bahsedeceğim. Powershell’in sunduğu cmdlet’ler ile tüm Organizasyon bazında mailbox boyutları için detaylı rapor almak mümkündür. Bahsi geçecek olan cmdlet’ler daha gelişmiş görsel raporlar almak için temel teşkil etmektedir.

Örnekler üzerinde devam ediyorum.

Continue reading “Exchange Server 2013, Shell ile Mailbox boyutlarının raporlanması”

Exchange Server 2013, Mailbox Folder izinleri – Bölüm 2

 

Merhaba,

Exchange Server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler ile mailbox’lar içindeki klasörlerin izinlerini yönetme imkanı yakalamıştık. Bu cmdlet’ler ve sağladıkları, Exchange Server 2013’te de devam ediyor.Önceki yazımda mailbox folder olarak “takvim”(calendar) klasörünü ele almıştım.

Bu yazımda, kullanıcıların mailbox’larında oluşturdukları klasörlerin, ihtiyaç duyulan izinler ile diğer kullanıcıların kullanımına sunulmasından bahsedeceğim.

Ön bilgi vererek başlamak istiyorum.

Continue reading “Exchange Server 2013, Mailbox Folder izinleri – Bölüm 2”

Exchange Server 2013, Mailbox Folder(Calendar) izinleri – Bölüm 1

Merhaba,

Exchange Server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler ile mailbox’lar içindeki klasörlerin izinlerini yönetme imkanı yakalamıştık. Bu cmdlet’ler ve sağladıkları, Exchange Server 2013’te de devam ediyor.

Mailbox folder izinleri dendiğinde genelde ilk akla gelen “calendar”(takvim) oluyor. Hemen her ölçekteki Exchange Server organizasyonunda, personelinizin takvim izinlerini yapılandırmanız gerekebilir. Özellikle yöneticileriniz takvimlerini, asistanlarının yada diğer yetkili yöneticilerin görebilmesi gibi rutin haline gelebilecek yapılandırmalar gerekebilir.

Diğer yandan takvim dışında mailbox’lar içindeki diğer klasörler üzerindeki izinler de “mailbox folder izinleri” kapsamında incelenebilir.

Lab ortamımda örneklerle konuyu inceleyeceğim.

Continue reading “Exchange Server 2013, Mailbox Folder(Calendar) izinleri – Bölüm 1”

Exchange Server 2013 Client Access servislerinin ve Enterprise Vault ’un Checkpoint R76 ile “Publish” edilmesi

Merhaba,

Yazımda; Exchange Server 2013’ün ve arşivlemesini yapan Symantec Enterprise Vault’un Checkpoint R76 ile dış dünyaya hizmet vermesinin sağlanmansından bahsetmek istiyorum.

Çalışmamı üç başlık altında topladım.

  • Exchange Server 2013 tarafında yapılması gerekenler
  • Checkpoint tarafında yapılması gerekenler
  • Enterprise Vault tarafında yapılması gerekenler

Continue reading “Exchange Server 2013 Client Access servislerinin ve Enterprise Vault ’un Checkpoint R76 ile “Publish” edilmesi”