Linux – Granting permissions

Hello all,

In this blog, I am going to review file and folder permissions which are assigned to user , group and other objects.The very fundamental parameters that are needed to be considered when assigning permissions are User,Group,Others,Read,Write,Execute. In shortly, we can use ugo for user,group,others and rwx for read,write and execute. The table shown below is sufficient to express permissions in octal mode.

Continue reading “Linux – Granting permissions”

Exchange Server 2013, Mailbox Folder(Calendar) izinleri – Bölüm 1

Merhaba,

Exchange Server 2010 ile tanıştığımız cmdlet’ler ile mailbox’lar içindeki klasörlerin izinlerini yönetme imkanı yakalamıştık. Bu cmdlet’ler ve sağladıkları, Exchange Server 2013’te de devam ediyor.

Mailbox folder izinleri dendiğinde genelde ilk akla gelen “calendar”(takvim) oluyor. Hemen her ölçekteki Exchange Server organizasyonunda, personelinizin takvim izinlerini yapılandırmanız gerekebilir. Özellikle yöneticileriniz takvimlerini, asistanlarının yada diğer yetkili yöneticilerin görebilmesi gibi rutin haline gelebilecek yapılandırmalar gerekebilir.

Diğer yandan takvim dışında mailbox’lar içindeki diğer klasörler üzerindeki izinler de “mailbox folder izinleri” kapsamında incelenebilir.

Lab ortamımda örneklerle konuyu inceleyeceğim.

Continue reading “Exchange Server 2013, Mailbox Folder(Calendar) izinleri – Bölüm 1”

Exchange Server 2010 , msExchCurrentServerRoles , Remove Role

Merhaba,

Bugün yaşadığım bir deneyimi paylaşmak istiyorum.

Öncelikle yapıyı anlatayım;

Bir tane AD forest’ım mevcuttu. Forest’ın isminin nwtraders.msft olduğunu varsayın.

Altında fazlaca site mevcuttu.Ayrıca nwtraders.msft forest’ı altında 10 kadar child domain vardı.

 

Bu yapıda halen hizmet vermekte olan 8 adet Exchange Server 2003 çalıştıran bir adet Exchange organizasyonu vardı. Exchange Server’lardan 1 tanesi Front End server olarak kullanılıyordu.Ve bu front end server smart host tanımlaması ile email’leri bir başka stmp gateway’e aktarıyordu. (av/as amaçlı)

Yapıya, exchange server 2010’a transition amacıyla 2 adet üzerinde cas kurulu (cas array haline getirilmiş nlb ile) ve hub kurulu  sunucular eklenmiş. 4 adet dag olması düşünülerek mailbox server eklenmiş. 2 adet edge server olması düşünülen sunucu eklenmiş.

Continue reading “Exchange Server 2010 , msExchCurrentServerRoles , Remove Role”